Lämna elektroniskt anbud                        e-Avrop Hjälp Online

Gör så här

Gå till www.e-avrop.com

 

1. Logga in uppe till vänster i bild.

 

2. Klicka på sök upphandling.

 

 

 

Du kommer till alla publicerade upphandlingar på e-Avrop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I menyn till höger väljer du den enhet som publicerat upphandlingen du önskar besvara

 

Du kan också söka på CPV-kod eller fritext

 

4. Klicka på upphandlingens namn i listan

 

5. Klicka på Hämta och bevaka denna upphandling

 

 

Du är nu ”inne” i upphandlingen och kommer åt upphandlingens alla bilagor

 

6. Klicka på Lämna anbud

 

Anbudsinlämningen har 3 steg.

 

I steg 1/3 loggar du in med ditt användarnamn och lösenord i anbudsinlämningen.

 

I steg 2/3 besvarar du upphandlingsdokumentet alternativt lägger till dina anbudsfiler beroende av hur upphandlingen är gjord

 

I Steg 3/3 skickar du ditt anbud

 

Ett inlämningsbevis genereras som en PDF. Läs inlämningsbeviset noggrant. Det innehåller instruktioner.

 

 

Lycka till i upphandlingen!

e-Avrop AB