Swedens free database for procurements and agreements


If you don't have an account
Get a free account today by registering here.
If you have an account
Log in here or in the upper right corner
Without an account you can
Search for current procurements Search for public contracts


e-Avrop is a free public database,
in the true meaning of the word "free"!


For Buying organisations
On e-Avrop you as a purchaser may publish specifications and much more . More
For Suppliers
On e-Avrop you as a supplier can for free download and monitor current and future procurements and contracts. More

Right now

Grundutbildning Hösten 2016

Användarutbildning i e-Avrop - skapa en upphandling från "ax till limpa" Read more

Nya LOU, LUF och LUK

Utbildning nya LOU, LUF och LUK - så förändras spelreglerna med de nya lagarna Read more

Analys och avtalsuppföljning

Utbildning i e-Avrops moduler analys och avtalsuppföljning Read more

Nyhetsbrev från e-Avrop

TED, Auktioner & Affärsmodeller

TED:s nya protokoll 2.09 för annonsering. Det innebär en större automatisering och enklare annonsering jämfört med tidigare. Vi startar också den öppen diskussion om affärsmodeller och krav på upphandlaren. Läs mer

-Läs mer i Nyhetsarkivet