Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 269531

Question

Om vi som leverantör behöver åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven, hur går vi då tillväga? Under 2.1.2 framgår det att anbudssökande har rätt att ansöka som en grupp av entreprenörer, men då ska dessa bilda ett registrerat bolag. Vi finner detta lite onödigt kostnadsdrivande att bilda ett eget bolag för ändamålet. Är det inte tillfyllest att det bolag vars kapacitet anbudsgivaren åberopar säkerställer att dem uppfyller dem kvalificeringskrav som ställs samt intygar att det inte föreligger någon grund för uteslutning och ev. fyller i en egenförsäkring (ESPD).”

Answer 2022-04-11

Hej,

 

Punkt 2.1.2 aver inlämning av ansökan som en grupp och inte nyttjande av extern kapacitet.

Nyttjande av extern kapacitet och underentreprenörer framgår av Skakrav 1.1. Anbudssökande ska i organisationsbeskrivningen ange följande uppgifter:

- Namn, organisationsnummer samt vilken kapacitet som åberopas. På anmodan ska samarbetsavtal mellan parterna uppvisas. Vänligen beakta att det åligger Anbudssökande att säkerställa att åberopad extern kapacitet uppfyller ställda obligatoriska krav i DIS:et. Extern kapacitet ska vidare signera bilaga - Sanningsförsäkran, som bifogas Ansökan.

Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Bilagor till upphandlingsdokument8 Documents
1. Allmän information.pdf-2022-03-29 10:03
2. Administrativa krav.pdf-2022-03-29 10:03
Bilaga 01 - Anbudsansökans underskrift.docx-2022-03-29 10:03
Bilaga 02 - Referensuppdrag.docx-2022-03-29 10:03
Bilaga 03 - Sanningsförsäkran.docx-2022-03-29 10:03
Bilaga 04 - Mall Administrativa föreskrifter 2022-03-24.pdf-2022-03-29 10:03
Bilaga 05 - Mall Entreprenadkontrakt.pdf-2022-03-29 10:03
Bilaga 06 - Mall Anbudsformulär.pdf-2022-03-29 10:03
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2022-04-01 13:18
Espd.clipsEuropean single procurement document2022-04-01 13:16