Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
DIS Nätverksprodukter( 20279 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Umeå kommun samordnade DIS 2022-11-25 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
32400000: Networks
48200000: Networking, Internet and intranet software package
51300000: Installation services of communications equipment
Description

Umeå kommun inbjuder till att komma in med ansökan om att delta i Dynamiskt Inköpssystem (DIS) gällande nätverksprodukter.

Umeå kommun agerar som inköpscentral, enligt LOU. Umeå kommun kvalificerar leverantörer där andra upphandlande myndigheter/enheter blir avropsberättigade i kommande anbudsinbjudningar. Uppdraget omfattar primärt leverans av fabriksnya nätverksprodukter, säkerhetsprodukter och videokonferensprodukter.  Säljaren ska även kunna utföra installations- och underhållsarbete inom kopplat till leveransen av produkterna. Kvalificerade leverantörer inbjuds i steg 2 att lämna anbud när avropsbehov finns.

 

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 218460

Question

Ansökan Steg1, Och löpande underhåll av sortimentet.
Med modellen att ni tillåter ansökan löpande under giltighetstiden, och att sortimentet bör hållas aktuellt och brett.
Kan Ni bekräfta att det går ansöka i Steg1 med ett huvudsortiment man vill ha med i avtalet.
Och att vi senare under våren kan ansöka om ytterligare sortiment och tillverkare. ?

Answer 2020-12-11

Se tidigare svar med ID 216675. Ni behöver inte i steg 1 redovisa vilket sortiment ni erbjuder utan vi kvalificerar in er som företag med en produkt där ni har rätt certifikat och har kompetenta tekniker. I Steg 2 kommer kraven på produkter.Har ni en produkt som passar vårt behov och uppfyller kravspecifikationen så lämnar ni anbud.

123
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-11-25 08:14
Administrativa föreskrifter.doc-2020-11-25 07:10
Bilaga 1 Kompetensnivåer.doc-2020-11-25 07:10
Bilaga 2 Personuppgiftsbiträdesavtal.docx-2020-11-25 07:10
Bilaga 3 Företagspresentation.doc-2020-11-25 07:10
Bilaga 4 Begäran affärssekretess.doc-2020-11-25 07:10
Bilaga 5 Dokumentation ledningssystem vägledning och krav utökat kvalificeringkrav.docx-2020-11-25 07:10
Mall Avtal.doc-2020-11-25 07:10