Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 249043

Question

Fråga kring skakrav 3.1

Det beskrivs att detaljerat CV behöver inte skickas in i denna ansökan men kan bli aktuellt i Steg 2.
Längre ner står det" CV för namngiven konsult ska redovisas i respektive flik i bilaga 8.3".

Behöver anbudsansökaren fylla i aktuella flikar för CV i bilaga 8.3 för att bli godkända?

Answer 2021-09-30

Ja, fyll i fliken ”CV” för det/de områden ni avser att lämna in ansökan på.

123456
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2021-05-27 11:39
7.1 Administrativa föreskrifter.docx-2021-05-27 10:54
7.2 Kontrakt.docx-2021-05-27 10:54
8.4 Begäran affärssekretess.doc-2021-05-27 10:54
Bilaga 8.2 Beskrivning kompetenser och roller.docx-2021-05-27 10:54
Bilaga 8.3 Ansökan.xlsx-2021-05-27 10:54