Contract database

Stadens upphandlade avtal

Avtalsdatabasen följer stadens kontoplanstruktur. Avtal administreras av upphandlarna vid Finasnkansliet.