TitleAnbudsdag
Byte av konstgräs på Idrottsparken norra konstgräsplan 2023-03-27
6 dagar
Slamcontainer, lastväxlar container 2023-03-27
6 dagar
Upphandling av entrémattor inklusive tvätt- och utbytesservice 2023-03-29
8 dagar
Leasing av eldrivna personbilar till Mariehamns stad ( i första hand äldreomsorgen) 2023-03-30
9 dagar
Nybyggnad av Gc-väg/trottoar vid Skillnadsgatans södra sida 2023-04-03
13 dagar
Strandnäs Södra skola - Ommålning av träpaneler på fasader 2023-04-04
14 dagar
Upphandling av förflyttningshjälpmedel 2023-04-05
15 dagar
Upphandling av biblioteksmedia för Mariehamns stads stadsbibliotek 2023-04-05
15 dagar