TitleAnbudsdag
Upphandling av drivmedel för stationstankning på Åland 2021-01-18
2 dagar
Elplanering för nybyggnad av 3 klassrum 2021-01-19
3 dagar
VVS-planerare skolutbyggnad Ytternäs 2021-01-19
3 dagar
Leasing av eldrivna personbilar 2021-01-29
13 dagar
Ombyggnad av VA-ledningar och GC-väg vid Västra Ytternäsvägen 2021-02-01
16 dagar
Rörmaterial för sanering av va-ledningar vid Västra Ytternäsvägen 2021-02-01
16 dagar