TitleAnbudsdag
Upphandling av maskinell dosdispensering 2019-11-22
4 dagar
Köp av tjänst; lokalvård helgstädning Mariehamns stads stadbibliotek 2019-11-22
4 dagar
Köp av serviceuppdrag, flaggning på Stadshuset Mariehamnsstad helger, röda dagar 2019-12-11
23 dagar
Köp av tjänst, serviceuppdrag flaggning på Stadshuset, Mariehamns stad 2019-12-11
23 dagar