TitleCPV-codeAnnouncement
Specialklasstaxi för Mariehamns stads grundskolor 60000000: Transport services (excl. Waste transport)
60100000: Road transport services
60120000: Taxi services
Quarter 1 2023
Språktaxi för Mariehamns stads grundskolor 60120000: Taxi services
Quarter 1 2023
Upphandling av måltidssporttjänster (Matservice - stödservice för hemmaboende äldre) 55521100: Meals-on-wheels services
64121000: Multi-modal courier services
55521200: Meal delivery service
Quarter 1 2023
Grundskolorna läromedelsupphandling läsåret 2023-2024 22111000: School books
22100000: Printed books, brochures and leaflets
22110000: Printed books
Quarter 2 2023
Möbelupphandling till Mariehamns stads grundskolor och barnomsorgen 39000000: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39100000: Furniture
39160000: School furniture
39161000: Kindergarten furniture
39162000: Educational equipment
Quarter 2 2023
Renovering av avlopps pumpstation 90410000: Sewage removal services
90430000: Sewage disposal services
90480000: Sewerage management services
Quarter 2 2023
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR ANSTÄLLDA VID MARIEHAMNS STAD 85147000: Company health services
Quarter 4 2023