Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Konsult tjänstedesigner 2018-05-03 79411100: Konsulttjänster för företagsutveckling
79415200: Rådgivning avseende design
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2018-05-24
I dag
Renovering av bostadshus, Pedagoggränd 2018-04-20 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45453000: Reparation och renovering
45262690: Renovering av byggnader
2018-06-05
12 dagar kvar
Nybyggnad Serviceboende, Kv Melonen 3 Böleäng 2018-05-07 45210000: Byggnadsanläggning
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2018-06-14
21 dagar kvar
Ramavtal Plåtarbeten 2018-05-16 45261213: Läggning av takplåt
45261300: Plåtslageri och uppförande av stuprännor
50112111: Plåtskadereparationer
45261900: Reparation och underhåll av tak
2018-08-08
76 dagar kvar
Ramavtal Byggarbeten 2018-05-22 45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45210000: Byggnadsanläggning
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2018-08-13
81 dagar kvar
Ramavtal Invändig målning 2018-05-22 45440000: Målning och glassättning
45442100: Målning
2018-08-14
82 dagar kvar