Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Teknikkonsulter för AB Bostaden DIS( 2036 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
AB Bostaden i Umeå 2021-04-19 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Description

Kvalificering av tekniska konsulter i Dynamiskt inköpssystem (DIS). Kvalificerade konsulter inbjuds i steg 2 att lämna anbud när avropsbehov finns. Denna DIS upphör att gälla 2028-08-31. 30 dagar efter annonsering kan AB Bostaden öppna ansökningar och påbörja kvalificeringen.

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 337537

Question

Gällande de kompetensområden ni efterfrågar, ex mark behöver man vara på plats eller går det att utföra på distans?

Answer 2023-12-19

Vi kan inte ge ett entydigt svar på denna fråga, många uppdrag inom DISen går att utföra på distans eller delvis på distans. Vi brukar kräva att åtminstone 1 besök ska göras på plats. Vi anser att i de allra flesta uppdragen måste ett eller flera platsbesök ske.

123456789
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-09-22 12:43
7.1 Administrativa föreskrifter kvalificering ver 3.docx-2021-04-19 15:08
7.2 Grundkrav för respektive kompetensnivå.docx-2020-09-21 14:37
7.3 Tjänsteområden.docx-2020-09-21 14:37
8.1 Områden ej ifylld.xlsx-2020-09-22 07:19
8.2 fakturera AB Bostaden.docx-2021-04-19 13:44
8.3 Utvärderingsblankett ver 2.docx-2020-09-24 11:51