Contract database

Avtal från Avropa

IT och telekom - Administrativa system Resor och boende - Konferenser och möten
IT och telekom - IT-konsulttjänster Resurskonsulter Resor och boende - Resebyråtjänster
IT och telekom - IT-tjänster övrigt Resor och boende - Taxi och fordonsförhyrning
IT och telekom - Programvaror och tjänster Skydd och säkerhet - Säker förvaring
IT och telekom - Teknisk utrustning Skydd och säkerhet - Säkerhetsteknik
IT och telekom - Telefoni och datakommunikation Transport och tjänstefordon - Brev- och paketförmedlingstjänster
IT och telekom - Telefoni och datakommunikationstjänster Transport och tjänstefordon - Drivmedel
Kontor och inredning - Förbrukningsvaror Transport och tjänstefordon - Tjänstefordon
Kontor och inredning - Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster Övriga tjänster - Företagshälsovård
Kontor och inredning - Möbler och inredning Övriga tjänster - Managementtjänster
Kontor och inredning - Profil- och presentartiklar Övriga tjänster - Mediebyråtjänster
Resor och boende - Flygresor Övriga tjänster - Revision- och granskningstjänster
Resor och boende - Fordonsförhyrning och taxitjänster Övriga tjänster - Tolkförmedlingstjänster
Resor och boende - Hotelltjänster