Contract database

Avtal från Avropa

IT och telekom - Administrativa system Resor och boende - Resebyråtjänster
IT och telekom - IT-konsulttjänster Resurskonsulter Resor och boende - Taxi och fordonsförhyrning
IT och telekom - Kort för identifiering och behörighetskontroll Skydd och säkerhet - Bevakningstjänster och larmcentraltjänster
IT och telekom - Programvaror och tjänster Skydd och säkerhet - Säker förvaring
IT och telekom - Teknisk utrustning Skydd och säkerhet - Säkerhetsteknik
IT och telekom - Telefoni och datakommunikation Transport och tjänstefordon - Brev- och paketförmedlingstjänster
Kontor och inredning - Förbrukningsvaror Transport och tjänstefordon - Drivmedel
Kontor och inredning - Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster Transport och tjänstefordon - Flyttjänster
Kontor och inredning - Möbler och inredning Transport och tjänstefordon - Tjänstefordon
Kontor och inredning - Profil- och presentartiklar Övriga tjänster - Bemanningstjänster
Kontor och inredning - Städtjänster, Stockholms län Övriga tjänster - Företagshälsovård
Kontor och inredning - Tidningar och böcker Övriga tjänster - Managementtjänster
Resor och boende - Flygresor Övriga tjänster - Mediebyråtjänster
Resor och boende - Fordonsförhyrning och taxitjänster Övriga tjänster - Revision- och granskningstjänster
Resor och boende - Hotelltjänster Övriga tjänster - Språk- och översättningstjänster
Resor och boende - Konferenser och möten Övriga tjänster - Tolkförmedlingstjänster