TitleAnbudsdag
Möbler Sveriges Domstolar 2020-02-28
4 dagar
Konditorivaror till Domstolsverket och domstolarna i Jönköping (Göta hovrätt, Kammarrätten i Jönköping, Jönköpings tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden i Jönköping och Förvaltningsrätten i Jönköping). 2020-03-18
23 dagar
Dynamiskt inköpssystem städtjänster Anbud kan
lämnas löpande
Dynamiskt inköpssystem videokonferenssystem SX10 och Room Kit mini Anbud kan
lämnas löpande