Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Dynamiskt inköpssystem för UPS-system (avbrottsfri kraftförsörjning)( 2020/0486 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Domstolsverket Upphandling
Domstolsverket
2020-04-30 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
31000000: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
65000000: Public utilities
65400000: Other sources of energy supplies and distribution
51000000: Installation services (except software)
45000000: Construction work
45300000: Building installation work
Description
Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) inklusive service- och support till myndigheter inom Sveriges Domstolar.
Mer information framgår av upphandlingsdokumenten.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 241447

Question

Vi ser det positivt att upphandlingen är dynamisk så att olika tekniska lösningar funktionaliteter och tjänster kan erbjudas men för att kunna förstå relevans och möjlighet att kunna leverera bra lösningar till konkurrenskraftigt pris behöver mer information om geografiskt läge (stad) och storlek av berörda UPS:er lämnas i upphandlingsdokumenten. En mer funktionsorienterad beskrivning är en förutsättning för en lyckad dynamisk upphandling. Ett summerande dokument med läge, max effekt och total batterikapacitet, skulle vara en bra början.
Om exakt informationen kan anses känslig och för att ta höjd för framtida uppgraderingar kan intervall användas.
T.ex. Stockholm UPS 100-200 kVA Batteri > 160 batteri block 50-80Ah.
Samtidigt är frågan om maximal accepterad frånvaro av el från UPS (i minuter per månad/år) och nuvarande genomsnittlig "Service-life" för de batteri block som har använts de senaste 10åren, eller i alla fall 5åren, i månader, avgörande för att kunna förstå lämpligaste tekniska lösning, typ av förebyggande och periodiska service samt metoder för att uppfylla detta. Att ange krav på felavhjälpning i timmar, utan koppling till max antal tillfällen när UPS skulle ha levererat ström men inte kunde, blir objekt orienterat och inte funktionsorienterat.

Answer 2021-06-11

Ett dynamiskt inköpssystem kan liknas vid ett förkvalificeringssystem. Det är först när en leverantör är kvalificerad som leverantören kan ta del av enskilda anbudsinbjudningar. 

En anbudsinbjudan innehåller mer specifik information om uppdraget så som geografiskt läge, omfattning och det är även först när leverantören lämnar anbud i en anbudsinbjudan som pris ska lämnas.

I de enskilda anbudsinbjudningar kommer leverantörer som är kvalificerade i det dynamiska inköpssystmet kunna ställa frågor om något i uppdraget behöver förtydligas.

12
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
FFU4 Documents
Administrativa föreskrifter.docx-2020-04-30 13:17
Mall Kommersiella villkor för UPS-system.docx-2020-04-30 13:17
Mall Service- och supportavtal för UPS-system.docx-2020-04-30 13:17
Sanningsförsäkran.docx-2020-04-30 13:17
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-04-30 13:17