Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Dynamiskt inköpssystem för Teletekniska säkerhetssystem( 2020/0822 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Domstolsverket Upphandling
Domstolsverket
2022-05-20 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
32000000: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
35120000: Surveillance and security systems and devices
Description
Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende installation och service- och support av Teletekniska säkerhetssystem till myndigheter inom Sveriges Domstolar.
Det dynamiska inköpssystemet avser behov inom teletekniska säkerhetssystem kompatibla med befintlig teknisk infrastruktur samt påkoppling till gemensam server och databas bestående av Vanderbilt Omnis.
Mer information framgår av upphandlingsdokumenten.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 273887

Info 2022-05-20

Administrativa föreskrifter 2.3 justeras enligt följande:

 

Giltighetstiden för det dynamiska inköpssystemet kommer inledningsvis att vara ett (1) år från och med det att ansökningsinbjudan publicerats. och därefter har Domstolsverket rätt att förlänga giltighetstiden med ett år i taget. Det dynamiska inköpssystemets maximala giltighetstid är tio (10) år från och med att ansökningsinbjudan publicerats. Uppsägning av det dynamiska inköpssystemet kan göras av Domstolsverket och ska aviseras till kvalificerade leverantörer minst tre (3) månader innan det dynamiska inköpssystemet avslutas. 

12
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-06-02 21:59
Upphandlingsunderlag7 Documents
Administrativa föreskrifter justerat 2022-05-20.docx-2022-05-20 08:25
Administrativa föreskrifter.docx-2020-06-02 21:58
Bilaga Beskrivning teknisk plattform.docx-2020-06-02 21:58
MALL Avtal.docx-2020-06-02 21:58
MALL Entreprenadföreskrifter.docx-2020-06-02 21:58
MALL Service- och supportavtal.DOCX-2020-06-02 21:58
Sanningsförsäkran.docx-2020-06-02 21:58