Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 298153

Question

Kan Domstolsverket förtydliga syfte och innebörd av ska-krav 3.5. Som kravet är formulerat nu ska Leverantören acceptera framtida, okända, ändringar av villkor i ”bilagor”. Detta skulle då innebära att Leverantören ska acceptera framtida, okända, ensidiga ändringar i bl.a. avtalshandlingarna, vilket inte är acceptabelt.

Answer 2023-02-13

Det som avses med ska-krav 3.5 är att underlaget kommer att anpassas utifrån vardera anbudsinbjudan. Det underlag som ligger till grund för ansökningsinbjudan är endast ofullständiga mallar som kommer att justeras utifrån vardera anbudsinbjudan. 

12
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2023-01-18 08:16
Upphandlingsunderlag8 Documents
Administrativa föreskrifter - mobil inomhustäckning.docx-2023-01-18 07:03
Bilaga Beskrivning teknisk plattform mobil inomhustäckning.docx-2023-01-18 07:03
Mall Avtal för Mobil inomhustäckning.docx-2023-01-18 07:03
MALL Bilaga 1A + 1B Prislista.xlsx-2023-01-18 07:03
MALL Entreprenadföreskrifter mobil inomhustäcking.docx-2023-01-18 07:03
Mall Service- och supportavtal för Mobil inomhustäckning.docx-2023-01-18 07:03
MALL Upphandlingsföreskrifter mobil inomhustäckning.docx-2023-01-18 07:03
Sanningsförsäkran - mobil inomhustäckning.docx-2023-01-18 07:03
Espd.clipsEuropean single procurement document2023-01-18 07:03