Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
LOV inom hemtjänst i Ekerö kommun( KSUH19/33 ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Ekerö kommun 2019-09-02 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
98514000: Domestic services
85323000: Community health services
Description
Hemtjänsten inom Ekerö kommun kännetecknas av god kvalitet. Ett varierat utbud av service och omsorg garanteras genom valfrihetssystemet.

Ekerö kommun, genom Socialnämnden, vill med detta bjuder in leverantörer att inkomma med ansökan om godkännande i beställarens valfrihetssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning av anhörigvårdare.

Denna upphandling genomförs enligt Lagen om Valfrihetssystem, LOV (SFS 2008:962).

Under prövningsförfarandet av ansökan kommer referenser att inhämtas och sökande kallas till intervju. Leverantörer som uppfyller ställda krav godkänns och kontrakt tecknas med Socialnämnden.

Socialnämnden genomför uppföljningar för att säkra att samtliga utförare upprätthåller godkänd kvalitetsnivå.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 176661

Question

Hej,
Behövs nytt CV skickas in på Verksamhetschef ifall det är samma som är tidigare godkänd av kommunen?

Answer 2019-09-25

Ja.

Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
Bilagor3 Documents
Ersättningsnivåer-hemtjänst 2019.pdf-2019-09-02 10:02
Personuppgiftsbiträdesavtal - Instruktion.docx-2019-09-02 10:02
Personuppgiftsbiträdesavtal.docx-2019-09-02 10:02
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-09-02 10:02
Administrativa föreskrifter.docx-2019-09-02 10:02
Avtal.docx-2019-09-02 10:02
 

All documents