Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Dynamiskt inköpssystem Hyresmoduler( KSUH20/31 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Ekerö kommun 2021-07-05 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding Tender binding until
44211000: Prefabricated buildings
45000000: Construction work
45300000: Building installation work
2021-01-10
Description
Dynamiskt inköpssystem avseende hyresmoduler.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 215397

Question

5.1 Referenser
En av anledningarna till att använda ett dynamiskt inköpssystem är enligt flertalet UM att man ej är låst till en leverantör med två "reserver" under fyra år som i ett traditionellt ramavtal. Andra UM har pekat på möjligheten att få anbud från nya leverantörer med innovativa och hållbara lösningar löpande under DIS avtalets löptid. Att då använda sig av samma kravställning på referenser blir kontraproduktivt då man i princip stänger dörren för denna möjlighet. En UM som i en DIS avseende hyresmoduler, fick en liknade fråga nyligen, var lyhörd och reviderade sitt FU enligt följande:

"En leverantör som inte kan visa på genomförda och avslutade referensuppdrag på grund av att
verksamheten är nystartad, kan genom person i ledande ställning åberopa dennes referenser
införskaffade från tidigare anställning eller verksamhet."

Genom denna formulering och i kombination med att i 5.2 (om nödvändigt) åberopa annans tekniska kapacitet i nödvändiga delar ger detta möjlighet för UM att löpande under avtalets löptid få anbud från leverantörer med ny teknik och större möjlighet till regeluppfyllnad (BBR 29) och hållbarhet.

Fråga: Kan ni revidera 5.1 på liknande exempel ovan?

Answer 2020-11-17

Kravet kvarstår då uppdragen i denna upphandling avser projekt som omfattar flera roller, erfarenheter och kompetenser.

1234
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-09-11 13:19
Ansökningsinbjudan.pdf-2020-09-11 13:19