-40 days ago

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 278699

Question

Fråga: Gällande integration 4.2.3 Är det rätt tolkat att integration med ert Artvisesystem skall ske med SIP-trunk anslutning för samtal inklusive samtalsstatus (Ledig/upptagen), samt överföring av katalogdata och synkning av hänvisningsinformation? Med synkning menas att Artvise systemet läser hänvisningsinfo och också kan uppdatera växellösningen d v s ändra/lägga till/ta bort hänvisningar för anknytningar.

 

4.2.3 Integration Leverantören ska kunna integrera tjänsten/appen mot de på Svenska marknaden vanliga kontaktcenter lösningar samt ärendehanteringssystem. Ekerö kommun har under Q2 år 2022 genomfört en upphandling av avtal avseende system för kontaktcenter och ärendehanteringssystem. Avtalet enligt upphandlingen tilldelades Tele2 Sverige Aktiebolag, med offererad lösning Artvise Contact Center och Artvise Kundtjänst.

Answer 2022-08-12

Ja, det är korrekt uppfattat. 

12
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell2 Documents
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2022-06-01 08:52
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2022-06-01 08:52
Administrativa föreskrifter.docx-2022-06-01 08:52
Avtal.docx-2022-06-01 08:52
Bilaga 1. Kravspecifikation - telefonitjänster.xlsx-2022-06-01 08:52
Bilaga 2. Pris.xlsx-2022-06-01 08:52
Bilaga 3. Servicenivåer.docx-2022-06-01 08:52
Bilaga 4. Personuppgiftsbiträdesavtal.docx-2022-06-01 08:52
Bilaga 5. Personuppgiftsbiträdesavtal - Instruktion.docx-2022-06-01 08:52
Bilaga 6. Ekerö kommuns projektmodell.pdf-2022-06-01 08:52