NamnAnbudsdag
Omläggning av tak Kyrkskolan 2019-04-02
14 dagar
Omläggning av tak samt byte av ventilationsanläggning 2019-04-02
14 dagar
Tillbyggnad av Högsäters brandstation 2019-04-05
17 dagar