Contract database

SKL-avtal kaffemaskiner - NYA

05 Transporter Köksutrustning och vitvaror
07 Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror Lek- och idrottsmateriel
Arbetskläder och skyddsutrustning Livsmedel
Besiktning, kontroll och provtagning Livsmedel och fika
Bevakning och säkerhet Mark och väg
Böcker, läromedel, tidskrifter och media Medicinsk utrustning
Ekonomi, finans, försäkring och revision Möbler och inredning
Ekonomi, finans, försäkring och revision Park och lekplats
Entreprenader Personal
Fordon, maskiner och tillbehör PR, tryckeritjänster och profilprodukter
Förbrukningsmaterial Ramavtal varor
Förbrukningsmateriel Resor, konferenser och logi
Hjälpmedel och hjälpmedelsnära tjänster Sjukvårdsmaterial (inkl barnblöjor)
HVB-hem Städ och rengöringsmateriel/ -produkter
IT och telefoni Transporttjänster
Kemikalier Verktyg, bygg-, el-, VVS- och VA-materiel
Konsulter Vård och omsorg