Contract database

SKL-avtal kaffemaskiner - NYA

05 Transporter Konsulter
07 Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror Köksutrustning och vitvaror
Arbetskläder och skyddsutrustning Lek- och idrottsmateriel
Besiktning, kontroll och provtagning Livsmedel
Bevakning och säkerhet Livsmedel och fika
Böcker, läromedel, tidskrifter och media Mark och väg
Ekonomi, finans, försäkring och revision Medicinsk utrustning
Ekonomi, finans, försäkring och revision Möbler och inredning
El, bränsle, drivmedel Park och lekplats
Entreprenader Personal
Fastighetsunderhåll PR, tryckeritjänster och profilprodukter
Fordon, maskiner och tillbehör Resor, konferenser och logi
Förbrukningsmaterial Sjukvårdsmaterial (inkl barnblöjor)
Hjälpmedel och hjälpmedelsnära tjänster Städ och rengöringsmateriel/ -produkter
HVB-hem Transporttjänster
IT och telefoni Verktyg, bygg-, el-, VVS- och VA-materiel
Kemikalier Vård och omsorg