TitleAnbudsdag
Förvaltningsnät 2021-09-23
2 dagar
Vinterväghållning till centralorten Gnosjö 2021-09-27
6 dagar
Tryckerimaterial 2021-09-27
6 dagar
Skrivare och kopiatorer 2021-09-29
8 dagar
Skolskjuts till Gnosjö Kommun 2021-10-07
16 dagar
Däck Gnosjö Kommun 2021-10-13
22 dagar
Däckservice (inköp, reparation, förvaring och montering) 2021-10-22
31 dagar
Livsmedel - huvudleverantör 2021-11-01
41 dagar
DIS IT-resurskonsulter Anbud kan
lämnas löpande
LOV inom hemtjänst (publicerad sedan 2012) Anbud kan
lämnas löpande