NamnAnbudsdag
Enskilda placeringar, Bostad med särskild service enligt LSS 2018-01-25
3 dagar
Köksartiklar 2018-01-29
7 dagar
Enskilda placeringar, Servicebostäder enligt SoL 2018-02-07
16 dagar
Skrotning samt flyttning av bilar 2018-02-08
17 dagar
Fyrfackskärl 2018-02-20
29 dagar