NamnAnbudsdag
Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS 2017-11-20
3 dagar
Service- och reparationer av storköksutrustning 2017-11-29
12 dagar
Gymnastik- och idrottsmateriel 2017-11-29
12 dagar
Nybyggnation av flerbostadshus, AB Gislavedshus 2017-11-30
13 dagar
Däckservice (inköp, reparation, förvaring & montering) 2017-12-06
19 dagar
Kalkylator 2017-12-06
19 dagar
Sandupptag 2017-12-07
20 dagar
IT-stöd behovsbedömning LSS 2017-12-14
27 dagar