Contract database

Välkommen till Region Jämtland Härjedalens avtalsdatabas.

 

Kategori 1-6 innehåller avtal som är icke vårdnära, såsom resor, möbler, kontorsmaterial, konsulter, datorer etc.

 

Kategori 7-10 innehåller avtal som är vårdnära, såsom sjukvårdsmaterial, tandvårdsmaterial, utrustningar etc.

 

Om du inte hittar det avtal du söker kontakta en upphandlare eller skicka din frågeställning till FragaInkopochUpphandling@regionjh.se