Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Vårdval Medicinsk fotvård( ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding ( no electronis tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Region Jämtland Härjedalen 2018-01-17 Questions are answered regularly (not electronic)
CPV-coding
85140000: Miscellaneous health services
Description
Vårdval Medicinsk fotvård för blivande vårdgivare

Den vårdgivare som vill bedriva medicinsk fotvård i Region Jämtland Härjedalen måste först ansöka om ett godkännande innan denne kan bli en del av utbudet inom vårdval medicinsk fotvård.
Alla vårdgivare som uppfyller regionens krav och villkor blir godkända.

Krav ställs på bland annat:
• kvalitet
• kompetens
• tillgänglighet

De vårdgivare som tecknar avtal med regionen får samma uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi.
Beställarenheten i Region Jämtland Härjedalen har hand om bland annat kravspecifikation, informationsinsatser, ansökningar, avtal och uppföljning.

Information och ansökningshandlingar finner du både på;

• Region Jämtlands Härjedalens webb
https://www.regionjh.se/forpersonalovrigavardgivareochpartners/sjukvardochhalsa/medicinskfotvard.4.6a3c2d87159945d1203711.html

eller

• Valfrihetswebben
https://www.valfrihetswebben.se/landsting/annonser.aspx?kategori=all&lan=20&sokomrade=landsting
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

No messages or answered questions.
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.


All documents