Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen( ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding ( no electronis tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Region Jämtland Härjedalen 2018-01-17 Questions are answered regularly (not electronic)
CPV-coding
85100000: Health services
Description
Hälsoval för vårdgivare

Den 1 januari 2010 infördes valfrihetssystem i primärvården i dåvarande Jämtlands läns landsting. Beslutet fortsätter att gälla även efter övergången från Jämtlands läns landsting till Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen betonar de förebyggande och hälsofrämjande insatserna. Därför är benämningen på vårdvalssystemet:
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

Den vårdgivare som vill ha ett avtal med Region Jämtland Härjedalen för att bli en del av utbudet inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen måste först ansöka om ett godkännande.
Alla hälsocentraler som uppfyller ställda krav och villkor blir godkända.

Krav ställs på bland annat:

• kvalitet
• kompetens
• tillgänglighet

De hälsocentraler som tecknar avtal med Region Jämtland Härjedalen får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi.

Information och ansökningshandlingar finner du både på;

• Region Jämtlands Härjedalens webb
https://www.regionjh.se/forpersonalovrigavardgivareochpartners/sjukvardochhalsa/halsovalforvardgivare.4.3bbc1e74158bc12280d220f7.html

eller

• Valfrihetswebben
https://www.valfrihetswebben.se/landsting/annonser.aspx?kategori=all&lan=20&sokomrade=landsting
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

No messages or answered questions.
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.


All documents