Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Vårdval allmäntandvård barn och unga vuxna i Jämtlands län.( ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding ( no electronis tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Region Jämtland Härjedalen 2018-01-17 Questions are answered regularly (not electronic)
CPV-coding
85130000: Dental practice and related services
Description
Vårdval allmäntandvård barn och unga vuxna i Jämtlands län.

Vårdval barn- och ungdomstandvård inom Region Jämtland Härjedalen infördes den 1 januari 2014 för barn och ungdomar 3 – 19 år i enlighet med Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Från 2018 omfattas åldrarna 3 - 22 år.

Vårdvalet innebär att medborgaren har rätt att välja vårdgivare bland Region Jämtland Härjedalens egna folktandvårdskliniker och de privata tandvårdsmottagningar i Jämtlands län som har tecknat avtal med Region Jämtland Härjedalen.

Information och ansökningshandlingar för att bli godkänd vårdgivare finns både på;

• Region Jämtlands Härjedalens webb
https://www.regionjh.se/forpersonalovrigavardgivareochpartners/tandvard/tandvardsvalforbarnochunga.4.6a3c2d87159945d12037b6.html

eller

• Valfrihetswebben
https://www.valfrihetswebben.se/landsting/annonser.aspx?kategori=all&lan=20&sokomrade=landsting
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

No messages or answered questions.
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.


All documents