Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Konsulttjänster för externt finansierade projekt och uppdrag( RUN/162/2020 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Region Jämtland Härjedalen 2023-01-25 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
73000000: Research and development services and related consultancy services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
90700000: Environmental services
90710000: Environmental management
92000000: Recreational, cultural and sporting services
98200000: Equal opportunities consultancy services
98300000: Miscellaneous services
Description
BAKGRUND
Vi har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom externt finansierade/delfinansierade projekt. Finansiärerna består till största del av Tillväxtverket och Socialfonden men även kommuner och andra intressenter kan i vissa fall finansiera uppdrag eller projekt som ingår inom ramarna för Inköpssystemet.
Syftet med att skapa detta dynamiska inköpssystem är att effektivisera inköpsprocessen för konsulttjänster inom externt finansierade projekt och uppdrag, tillvarata konkurrensen, möjliggöra för små företag att delta i denna konkurrens och skapa ett tydligt och korrekt rapporteringsunderlag för projektredovisningen.
 
Konsultuppdragen i detta Inköpssystem kommer att omfatta en eller flera kompetenser inom exempelvis:
Utvärdering/följdforskning
Teknik/Energiförbättringar
Innovation/produktutveckling
Infrastruktur/Kartor/GIS/Trafikutredningar
Hållbarhet/Klimat/Miljö
Information/kommunikation/Marknadsföring
Hälsa
Logistik/transport
Arbetsmarknad
Innovation/Produktutveckling
Ekonomi
Jämställdhet
Kultur
Företagsutveckling/Export
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 314457

Info 2023-06-15

Info om ansökningar under sommaren

 

Mellan 2023-06-22 och 2023-08-25 kommer inga ansökningar att kunna prövas på grund av semesterfrånvaro. Det går fortsatt att lämna in ansökningar under denna period och de kommer i så fall att granskas från och med 2023-08-28.

 

Inga uppdrag kommer heller att utlysas under denna period - hela inköpssystemet tar därmed sommarlov och återkommer i höst.

 

Glad sommar önskar vi på Region Jämtland Härjedalen!

 

12345678910... ->
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Annons2 Documents
Administrativa föreskrifter.doc-2020-03-19 14:48
Avtalsmall grundmall för information till ansökande leverantörer.docx-2020-03-19 13:50
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-03-19 13:50
Exempel - Anbudsinbjudan 2.0.docx-2023-01-25 14:14
Exempel - Uppdragsbeskrivning 2.0.docx-2023-01-25 14:14