-9 days ago

Specifications

Title Procedure Deadline
Ambulanshelikoptertjänst( HSN/393/2020 ) Simplified 2021-02-19 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Region Jämtland Härjedalen 2021-01-25 2021-02-09 (electronic)
CPV-coding Tender binding until
85143000: Ambulance services
60000000: Transport services (excl. Waste transport)
60400000: Air transport services
60424000: Hire of air transport equipment with crew
60424120: Hire of helicopters with crew
60445000: Aircraft operating services
2021-08-21
Description
Region Jämtland Härjedalen bjuder in till upphandling av ambulanshelikoptertjänst. Uppdraget omfattar att med helikopter på ett tryggt och säkert sätt föra ut vårdpersonal till patient för omhändertagande på hämtningsplats. Transport av sjuka och skadade till/från och mellan sjukvårdsenheter inom och utom länet. I enstaka förekommande fall även Norge. I uppdraget ingår också att tillsammans med Regionen bemanna en vägambulans. Ambulansen med utrustning ägs av Regionen och används i första hand för transporter av patienter mellan Östersunds sjukhus och helikopterbasen men också för olika uppdrag som uppkommer vid icke flygbart väder. Helikopterbesättningen ska utgöras av pilot och HTC anställda av avtalad leverantör samt anestesiläkare anställd av Regionen. Vid särskilda behov ska besättningen kunna kompletteras med ytterligare en läkare eller sjuksköterska. Helikopterns Vägambulans ska förutom primäruppgiften att transportera patient mellan Östersunds sjukhus och helikopterbasen i första hand endast användas för att vid prio 1 uppdrag föra ut högre medicinsk kompetens till patient inom Östersunds kommun. Anbud lämnas för en beräknad flygtid på 800 timmar per år.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 223119

Question

1.6.3 Kravspecifikation
Regionens kommitté med konsulter och psykolog som beskrivs i detta skall krav.

Fråga: Gällande kollektivavtal på marknaden kommer i och med detta krav ej att kunna efterlevas där senioritesregler, turordningsregler mm sätts ur spel. Hur har Regionen tänkt att detta ska genomföras samt efterlevas?

Answer 2021-02-11

12345678910... ->
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-11-30 09:49
Upphandlingsdokument16 Documents
Administrativa föreskrifter 2020-11-19.pdf-2020-11-30 09:48
Anbudsgivarens Kontaktuppgifter 2020-11-19.doc-2020-11-30 09:48
Avtalsutkast 2021-01-19.pdf-2021-01-19 11:46
Bilaga 1 Medicinteknisk utrustning kabin 2020-12-03.pdf-2020-12-03 12:03
Bilaga 2 Medicinsk utrustning cabin cargo 2020-11-19.pdf-2020-11-30 09:48
Bilaga 3 IVA-ställning 2020-12-03.pdf-2020-12-03 12:03
Bilaga 4 Fyskrav ambsjukvården RJH 2020-11-19.pdf-2020-11-30 09:48
Bilaga 5 Kunskaps och färdighetsnivå HTC 2020-11-19.pdf-2020-11-30 09:48
Bilaga 6 Lokal för helikopterverksamhet 2020-12-03.pdf-2020-12-03 12:03
Bilaga 7 Inventarieritning Göviken 2021-01-19.pdf-2021-01-19 11:46
Bilaga 8 Inventarier Göviken helikopterplats 2021-01-19.pdf-2021-01-19 11:46
Bilaga 9 Beräkning CO2 2021-01-19.pdf-2021-01-19 11:46
Kravspecifikation 2021-01-19.xlsx-2021-01-19 11:46
Referenser.docx-2021-01-25 13:48
Underskrift och sanningsförsäkran.doc-2020-11-30 09:48
Utvärdering 2021-01-19.xlsx-2021-01-19 11:46