Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Inköpssystem - Konsulttjänster inom stödfunktioner( RS/836/2020 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Region Jämtland Härjedalen 2023-04-19 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
98200000: Equal opportunities consultancy services
90700000: Environmental services
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
73000000: Research and development services and related consultancy services
Description
Region Jämtland Härjedalen har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom stödfunktioner. Vilka dessa stödfunktioner är specificeras nedan.
Syftena med att skapa detta dynamiska Inköpssystem är att:
·        Effektivisera inköpsprocessen för konsulttjänster inom de aktuella funktionerna
·        Tillvarata konkurrensen genom att få tillgång till ett brett utbud av leverantörer som kan tillhandahålla konsulter med specifika kompetenser för varje enskilt uppdrag
·        Möjliggöra för små företag att konkurrera om uppdragen
1.1.1       Avgränsningar
Detta dynamiska Inköpssystem omfattar inte:
Konsulttjänster inom områden som redan finns avtalade
För uppdrag där det specifika behovet av konsulttjänst redan omfattas av Upphandlande myndighets befintliga ramavtal kommer dessa ramavtal användas i första hand. Även om ramavtal finns för vissa områden (exempelvis inom områden för information/kommunikation/IT etc.) kan dock behovet i ett projekt/uppdrag ibland inte lösas av aktuellt ramavtal och då används detta Inköpssystem.
De befintliga ramavtal som angränsar till detta Inköpssystem kommer succesivt att upphandlas på nytt, när detta sker kan dessa tjänster komma hanteras inom detta Inköpssystem.
Konsulttjänster av ringa omfattning
För uppdrag där det specifika behovet av konsulttjänst understiger två (2) Prisbasbelopp, dvs 95 200 kronor för 2021, används i normalfallet inte Inköpssystemet.
Konsulttjänster med specifika behov
För uppdrag där uppdragets komplexitet föranleder särskild hantering för att uppnå upphandlingens syfte och mål, t.ex. Förhandlat förfarande enligt LoU, används inte Inköpssystemet. Dessa upphandlingar annonseras på sedvanligt sätt inom Upphandlande myndighets upphandlingssystem.
 
1.1.2       Omfattning
Kompetenser
Konsultuppdragen i detta Inköpssystem kommer att omfatta en eller flera kompetenser inom:
·        Ekonomi/Finans
·        HR/Personal
·        Hållbarhet/Klimat/Miljö
·        Information/Kommunikation/Marknadsföring
·        Inköp/Upphandling
·
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 316740

Info 2023-07-07

Semestermeddelande

Mellan 2023-07-08 och 2023-08-06 kommer inga ansökningar att kunna prövas på grund av semesterfrånvaro. Det går fortsatt att lämna in ansökningar under denna period och de kommer i så fall att granskas från och med 2023-08-07.

Inga uppdrag kommer heller att utlysas under denna period - hela inköpssystemet tar därmed ett sommarlov och återkommer i augusti.

 

Glad sommar önskar vi på Region Jämtland Härjedalen!

123456
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Annons Inköpssystem3 Documents
Administrativa föreskrifter.pdf-2020-12-22 11:25
Bilaga 1 Mall för Anbudsinbjudan.pdf-2020-12-22 11:25
Bilaga 2 Mall för Avtal.pdf-2020-12-22 11:25
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-12-22 11:25