Välkommen till Inköp och upphandling

Här kan du söka och ta del av aktuella avtal och pågående upphandlingar. Använd länkarna till vänster för att hitta den information du söker efter.

Via länken Avtalsdatabas kommer du till våra ramavtal, där finns prislistor, avtalsvillkor och information om avtalstid samt ansvarig handläggare.

Kontrollera alltid (oavsett värdet på det du ska köpa) om det finns ett ramavtal för de varor/tjänster som ska köpas.

 

Förbrukningsartiklar beställs från centralförrådet, följ länken Websesam.

 

För avrop av vårdrelaterade bemanningstjänster, följ länken Stafettbemanning.

 

Via länken Boka och beställ till vänster återfinns fler beställningsvägar för varor och tjänster.

 

Via länken Aktuella upphandlingar återfinns upphandlingar som ligger ute för annonsering.

 

Via länken Planerade upphandlingar publiceras information om planerade och kommande upphandlingar.

 

Hittar du inget avtal som motsvarar ert behov - kontakta oss på FragaInkopochUpphandling@regionjh.se

Är det brådskande kan du vända dig direkt till någon av våra upphandlare via länken kontaktuppgifter i länkfältet till vänster.