Arkiverad Ej aktiv

Specification

Announcement
Comprehensive information on the request. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Digital lösning för vägledning i staden( VON/2023:223 ) Request for information 2023-06-15
Questioner Last updated Deadline for questions
Karlstads kommun 2023-05-25 (2023-05-25 14:36:10 ) 2023-06-13
CPV-coding
48510000: Communication software package
98000000: Other community, social and personal services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Scope
Karlstad kommun avser upphandla innovativ digital lösning för vägledning i staden till kommunmedborgare med kognitiva svårigheter. Syftet med den efterfrågade digitala lösningen är att ge medborgare med kognitiv svikt samma förutsättningar att leva sitt liv i staden som övriga medborgare. I detta ingår att kunna tillgodogöra sig stadens utbud och aktiviteter samt använda och nyttja stadens alla nyttigheter och möjligheter.
För mer information om projektet kopplat till denna RFI, se vidare
https://digitalwellarena.se/vagledning-i-staden-rfi/ (https://digitalwellarena.se/vagledning-i-staden-rfi/)
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this request.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 2771

Question

Skulle ni kunna beskriva 5-10 exempel, ganska detaljerat, på utmaningar i denna grupp som ni vill lösa. För varje exempel vore det bra att få veta precis när brukaren upplever problem, känner obehag och otrygghet; detta för att kunna förstå när, var och hur informationen behöver kommuniceras på bästa sätt. Det hade också varit bra att förstå var och hur den efterfrågade informationen beskrivs idag (om detta görs).

Answer 2023-05-31

De tre ljudfilerna som är med i RfI:n beskriver tydligt var i ett händelseförlopp problemen uppstår.

I dagsläget ges den här informationen till kunden / brukaren via aktivitetsplanering, dvs en beskrivning av hur en aktivitet går till moment för moment. Det kan vara skriven information,  i form av foto el annan bild. Det kan vara analogt eller digitalt.

 

Ett annat exempel kan vara biblioteket, där kan problem uppstå i hur man ska låna böcker, vad gäller för sociala koder på biblioteket, var hittar man litteraturen?

 

Biobesök, hur gör man? Köpa biljett, godis, dricka eller var visar man biljetten? 

 

Läkarbesök, anmäler man sig, hur? Var väntar man? Väntar man på samma ställe där man anmäler sig eller på den avdelningen man ska till?

12345678910... ->
Documents

Click "download & monitor " in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

EnclosureDescriptionUpdated
Inbjudan_RFI.doc   2023-05-10 11:41:05