Ongoing bidding

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
LOV Personlig assistans( VON-2018-440 ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Karlstads kommun 2018-12-10 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
85312400: Welfare services not delivered through residential institutions
Description
LOV - Personlig assistans
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:154048

Info 2018-12-10

Uppdatering av ska-krav.
Textsvarfunktionen är borttagen på SKA-krav 6.2, 6.4 och 6.6. Dessa ska besvaras i bilagor enligt SKA-krav i 6.3, 6.5 och 6.7.

12
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
Bilagor8 Documents
Bilaga Uppforandekod.doc2018-12-03 15:44
Kommunens checklista vid ansökan enligt LOV personlig assistans.docx2018-12-03 15:44
Kvalitetskrav för utförare.docx2018-12-03 15:44
Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål.pdf2018-12-03 15:44
Riktlinje nyckelhantering.pdf2018-12-03 15:44
riktlinje avvikelsehantering.pdf2018-12-03 15:44
riktlinje-anvandning-av-hjalpmedel.pdf2018-12-03 15:44
Riktlinje-vårdhygien.pdf2018-12-03 15:44
Förfrågningsunderlag2 Documents
Administrativa föreskrifter.doc2018-12-03 15:44
Utkast till avtal.doc2018-12-05 14:50
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2018-12-10 10:31
 

All documents