Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
LOV Hemtjänst( VON/2020:412 ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Karlstads kommun 2023-12-05 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
98514000: Domestic services
Description
Nytt projekt för annonsering på valfrihetswebben - LOV Hemtjänst pga justeringar och uppdateringar i underlaget.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 335827

Info 2023-12-05

Förtydligande i upphandlingsföreskrifter.

Följande skrivning har lagts till:

Om en ansökan inte godkänns finns det möjlighet för ansökande företag att skriftligen ansöka om rättelse hos förvaltningsrätten enligt reglerna i 10 kap. lagen om valfrihetssystem.

 

12
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
Bilagor15 Documents
Grundutrustning av hjälpmedel inom Hemtjänst.pdf-2020-10-07 15:04
Karta geografiska områden 1-12.pdf-2020-10-07 15:04
Kommunens checklista vid ansökan enligt LOV.docx-2020-10-07 15:04
Kvalitetkrav för utförare.docx-2020-10-07 15:04
Länkar bilagor Avtal Folktandvården.docx-2020-10-07 15:04
Miljö- och Klimatstrategi.pdf-2020-10-07 15:04
Riktlinje för avvikelsehantering.pdf-2023-11-29 08:28
Riktlinje för delegering i kommunal hälso- och sjukvård.pdf-2023-11-28 13:17
Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation.pdf-2023-11-28 13:17
Riktlinje nyckelhantering.pdf-2020-10-07 15:04
Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål.pdf-2020-10-07 15:04
Servicegarantier-vardighetsgarantier.pdf-2020-10-07 15:04
Uppförandekod Karlstad Kommun.doc-2020-10-07 15:04
vard--och-omsorgsforvaltningens-vardegrunder.pdf-2020-10-07 15:04
Vård- och omsorgsnämndens mål 2020.pdf-2020-10-07 15:04
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2021-09-23 14:20
Upphandlingsdokument3 Documents
Ersättningsnivå LOV uppdaterad.docx-2023-02-16 15:11
Upphandlingsföreskrifter LOV Hemtjänst uppdaterat.doc-2023-12-05 15:54
Utkast till Avtal LOV Hemtjänst uppdaterat.docx-2023-02-13 08:57
 

All documents