Language
Register account

Contract database

Karlstads Bostads AB´s avtalsdatabas

Välkommen till KBAB´s avtalsdatabas. Den innehåller avtal tecknade i egen regi men även avtal som tecknats av Karlstad kommuns inköpscentral, där vi omfattas genom att vi är ett bolag i koncernen Karlstad Stadshus AB.
Har ni frågor rörande avtal är ni välkomna att kontakta upphandlingsfunktionen på tel. 054-540 74 66.