Language
Register account

Contract database

Karlstads Bostads AB´s avtalsdatabas

Välkommen till KBAB´s avtalsdatabas. Den innehåller avtal tecknade i egen regi men även avtal som tecknats av Karlstad kommuns inköpscentral, där vi omfattas genom att vi är ett bolag i koncernen Karlstad Stadshus AB.
Har ni frågor rörande avtal är ni välkomna att kontakta upphandlingsfunktionen på tel. 054-540 74 66.

Besiktning, kontroll och provtagning Kopiator, skrivare och AV-utrustning
Cyklar och cykelservice Köksutrustning och vitvaror
Ekonomi, finans, försäkring och revision Lek- och idrottsmateriel
Fastighetsunderhåll Möbler och inredning
Fordon, maskiner och tillbehör Personal
Förvaltning allmänt PR, tryckeritjänster och profilprodukter
Förvaltning bygg Resor, konferenser och logi
Förvaltning installation Saneringstjänster
Förvaltning utemiljö Serviceentreprenader
Gemensamt allmänt Servicetjänster
Gemensamt IT Sjukvårdsmaterial (inkl barnblöjor)
Gemensamt kommunikation Städ och rengöringsmateriel/ -produkter
Gemensamt personal Städ och rengöringsmateriel/-produkter
IT och telefoni Transporttjänster
Konsulter Verktyg, bygg-, el-, VVS- och VA-materiel
Kontors- och skolmateriel