Karlstads Bostads AB, KBAB

Karlstads Bostads AB äger och förvaltar cirka 7 300 hyreslägenheter och lokaler i centrala Karlstad. Företaget har ungefär 140 anställda.

KBAB är helägt av Karlstads kommun genom koncernen Karlstads Stadshus AB.

Bolaget bildades 1942 och har varit en viktig del av Karlstads utveckling sedan dess.