Välkommen till Kramfors kommun

 

Kontakta oss om du har frågor kring upphandling, inköp och avtal.

   

Anita Åberg - Upphandlingssamordnare

0612 80 150 

anita.aberg@kramfors.se 

 

Christine Sprinzl - Upphandlare

0612 80 151 

christine.sprinzl@kramfors.se 

 

Belgin Fuchs - Upphandlare

0612 80 142 

belgin.fuchs@kramfors.se

 

 

Vi ger även utbildning för beställare, chefer och politiker om nuvarande lagstiftning, riktlinjer, rutiner och dess tillämpning.

Hör av dig till oss om ni vill att vi skräddarsy en utbildning för precis din enhet, avdelning, ledningsgrupp eller styrelse/nämnd.

 

upphandling@kramfors.se  

 

Inköp

Vid inköp ska kommunens befintliga avtal användas.

En förteckning över samtliga aktuella avtal finns tillgänglig på avtalsdatabasen. Saknas information om en särskild vara eller tjänst, ska upphandlingsenheten kontaktas.

 

På intranätet finner du information om rutiner för upphandling och inköp