Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
KONSULTATIVT OCH PRODUKTIONSRELATERAT STÖD FÖR PRODUKTION AV ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018-12-21 79416000: Public relations
79340000: Reklam och marknadsföring
79211000: Redovisning
79413000: Konsulttjänster för marknadsföring
2019-01-27
5 dagar kvar
RFI Generic Workflow System 2018-12-20 RFI/RFP/RFQ 2019-01-28
6 dagar kvar
Utökad kapacitet kylacentral vid Swedavia AB Stockholm Arlanda Airport 2019-01-04 42500000: Kyl- och ventilationsutrustning
2019-01-29
7 dagar kvar
Anläggning av uppställningsplattor i betong Malmö Airport 2019-01-14 45262300: Betongarbeten
44114000: Betong
2019-02-08
17 dagar kvar
Kloreringsanläggning Syd Stockholm-Arlanda Airport 2019-01-15 45000000: Anläggningsarbete
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
2019-02-18
27 dagar kvar
Reservdelar för terminalspecifik utrustning 2019-01-21 42121000: Hydrauliska eller pneumatiska drivmotorer och motorer
42417310: Transportband
42419810: Delar till transportband
31630000: Magneter
31600000: Elektrisk utrustning
34969000: Passagerarbryggor och passagerartrappor för flygplan
34961000: Bagagehanteringssystem
34324000: Hjul, delar och tillbehör
31681400: Elkomponenter
34960000: Flygplatsutrustning
2019-02-18
27 dagar kvar
Stängsel och grindar - Region Mellan 2019-01-18 44221300: Grindar
45421148: Montering av grindar
34928200: Stängsel
45340000: Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
2019-02-18
27 dagar kvar
Stängsel och grindar - Region Syd 2019-01-22 44221300: Grindar
45421148: Montering av grindar
34928200: Stängsel
45340000: Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
2019-02-22
31 dagar kvar
Ny nätstation på Kiruna Airport 2019-01-22 45000000: Anläggningsarbete
45112000: Grävning och schaktning
2019-02-22
31 dagar kvar