Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Dynamiskt inköpssystem - Kategori 1 Projektledning( LOC 2019-0157 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Locum AB 2022-07-11 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
71530000: Construction consultancy services
71541000: Construction project management services
Description
Locum AB (hädanefter Locum) bjuder härmed in till att lämna ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende rubricerad upphandling av konsulttjänster inom byggprojektledning till Locum, enligt de förutsättningar som anges i denna ansökningsinbjudan jämte bilagor.

Upphandlingen genomförs inom ramen för det dynamiska inköpssystemet med ett selektivt förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsföremålet omfattar konsulttjänster inom byggprojektledning för bland annat styrning och ledning av byggprojekt. Konsultuppdrag avser att tillhandahålla byggprojektledning för att stärka upp Locums projektavdelning under projekterings- och produktionsskedena.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 251913

Question

Gällande krav på redovisning av två st referensprojekt/uppdrag: kan båda referensprojekten vara Locum-projekt (varav ett pågående)?

Answer 2021-10-25

Ja, Locums referensprojekt kan anges. Gällande ett pågående projekt, vänligen se krav 7.1. som nedan:

Referensprojekt ska vara slutförda de senaste 5-åren räknat från sista dag för ansökan, alternativt pågående och har varit pågående i minst 6 månader,

12345678910... ->
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-05-10 10:47
Upphandlingsdokument10 Documents
1. Ansökningsinbjudan.pdf-2019-05-10 09:46
Bilaga 1 - Kravprofiler för Kategori 1.pdf-2019-05-10 09:46
Bilaga 2 - Referensblankett Kategori 1.docx-2019-05-10 10:39
Bilaga 3 - Sanningsförsäkran[1].docx-2019-05-21 13:35
Bilaga 4 - Utfästelse ekonomisk kapacitet.docx-2019-05-10 10:46
Bilaga 5 - Utfästelse yrkemässig kapacitet.docx-2019-05-10 10:46
Bilaga 6 Beställning av kontohistorik.pdf-2019-05-10 10:02
Krav 3.3. Uppgifter från Anbudssökanden - Anbudsgivare.pdf-2019-05-21 16:26
Mall CV - Kategori 1.docx-2019-05-10 10:46
Utkast AF-del Byggprojektledning.pdf-2019-05-10 10:02