Contract database


Nu har vi startat arbetet med att anpassa våra avtal till det nationella kategoriträdet och under en period kan det blir svårt att hitta i avtalsdatabasen. Du får gärna höra av dig till oss på Upphandlingsavdelningen om du behöver hjälp med att hitta något avtal.

Om du behöver hjälp och stöd vid inköp, upphandling eller med avtal kan du höra av dig till Upphandlingsavdelningen. Vi hjälper dig med allt från enklare frågor till stora upphandlingar. Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda: upphandling@ltdalarna.se

Förbrukningsmaterial till fem regioner upphandlas av Varuförsörjningen. På Varuförsörjningens hemsida kan du se de avtalade artiklarna, www.varuforsorjningen.se