Avtalsdatabas

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp och stöd vid inköp, upphandling eller med avtal kan du höra av dig till Upphandlingsavdelningen. Vi hjälper dig med allt från enklare frågor till stora upphandlingar.

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda: upphandling@ltdalarna.se