Contract database

Välkommen till Region Dalarnas avtalsdatabas


Nu har vi startat arbetet med att anpassa våra avtal till det nationella kategoriträdet och under en period kan det blir svårt att hitta i avtalsdatabasen. Du kan söka efter avtal på tre olika sätt:

1) Klicka på kategorierna nedan och sök vidare i underliggande varugrupper.
2) Välj kategori, varugrupp och/eller leverantör i sökfunktionen till vänster.
3) Fritextsökning.

Du får gärna höra av dig till oss på Upphandlingsavdelningen om du behöver hjälp med att hitta något avtal.

Om du behöver hjälp och stöd vid inköp, upphandling eller med avtal kan du höra av dig till Upphandlingsavdelningen. Vi hjälper dig med allt från enklare frågor till stora upphandlingar. Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda: upphandling@ltdalarna.se

Förbrukningsmaterial till fem regioner upphandlas av Varuförsörjningen och på Varuförsörjningens hemsida kan du se de avtalade artiklarna, www.varuforsorjningen.se . Beställningar görs via Raindanceportalen