TitleAnbudsdag
RFI för WMS-system 2022-08-12
Idag
Benkvarn 2022-08-15
3 dagar
Enklare mobila operationsbord 2022-08-18
6 dagar
Service av medicinska gasanläggningar och avhjälpande underhåll 2022-08-29
17 dagar
Upphandlingssystem 2022-08-29
17 dagar
Ramavtal för modernisering och utökning av brandlarmanläggningar, Falu lasarett 2022-08-31
19 dagar
Förvaltning och utveckling EPIserver 2022-09-04
23 dagar
Drift, förvaltning och utveckling av SharePoint 2022-09-06
25 dagar
Fastighetsdrift Sälens ambulansstation, Sälen 2022-09-15
34 dagar
Fastighetsdrift Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge 2022-09-15
34 dagar
Fastighetsdrift Kvarnsvedens vårdcentral, Borlänge 2022-09-15
34 dagar
Fastighetsdrift Fornby Folkhögskola, Borlänge 2022-09-15
34 dagar
Fastighetsdrift Malungs Folkhögskola, Malung 2022-09-15
34 dagar
Fastighetsdrift Magasin Tallen, Falun 2022-09-15
34 dagar
Försäljning ersättningsetablering fysioterapi 2022-10-10
59 dagar