NamnAnbudsdag
Ramavtal ögonmikroskop 2019-01-25
3 dagar
Tvättkemikalier 2019-01-29
7 dagar
Upphandlingskonsult 2019-01-29
7 dagar
Avesta lasarett, ny kylcentral, leverans av nya kylmaskiner 2019-01-31
9 dagar
RFI - ITstödsystem för läkemedelshantering 2019-02-10
19 dagar
Uppräkning & Växelhantering 2019-02-11
20 dagar
Utbildning i grundläggande psykoterapi, (KBT) 2019-02-28
37 dagar
Flygtransporter av patienter inkl. prehospital akutsjukvård 2019-03-04
41 dagar
Lokaler för Tandvårdens hus, Borlänge 2019-03-15
52 dagar