TitleAnbudsdag
Förvaltning elkraftsportfölj och elleveranser till Region Dalarna 2019-08-19
29 dagar
Hybrid-/Kombikuvöser 2019-08-21
31 dagar
Lastbil med lastväxlare 2019-08-21
31 dagar
Falu lasarett, Medicinska Gaser, nya tömningscentraler 2019-08-23
33 dagar
Brandskyddsutbildning 2019-08-27
37 dagar
Försäljning ersättningsetablering läkarmottagning 2019-08-27
37 dagar
Falu lasarett, Utbyggnad Mottagningsstation M1 och M2, entreprenad E2, 2.0 2019-08-29
39 dagar
UTLANDSREKRYTERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2019-08-30
40 dagar
Kemikaliehanteringssystem 2019-09-11
52 dagar
IT-stödsystem för servicetjänster 2019-09-24
65 dagar