Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende byggarbeten, 2017/96( UH-2017/96 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Upphandlingsenheten Mora, Orsa, Älvdalen
Orsa kommun
Älvdalens kommun
2022-04-26 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
45210000: Building construction work
45262800: Building extension work
45453000: Overhaul and refurbishment work
45454000: Restructuring work
Description
Dynamiskt inköpssystem avseende förekommande byggarbeten (ej större projekt) så som mindre nybyggnation, om- och tillbyggnation m.m. Systemet får användas av andra upphandlande myndigheter (UM) eller enheter (UE).
Giltighetstiden för detta DIS är 6 år från 2020-12-22. Giltighetstiden kan komma att ändras enligt LOU 8 kap 6  §
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

No messages or answered questions.
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-12-22 14:16
Administrativa bestämmelser för Dynamiskt inköpssystem (DIS), 201796.docxDynamiskt inköpssystem2020-12-22 14:16
Administrativa bestämmelser för inom DIS förekommande konkurrensutsättingar, 201796.docxAnvänds vid kontraktstilldelningar2020-12-22 14:16
AF delarna AFA och AFB.pdfAdministrativa föreskrifter enligt ABT2020-12-22 14:16
AF delarna AFD och AFG, 201796.pdf-2020-12-22 14:16
Avtalsvillkor för inom DIS förekommande kontrakt, 201796.docxAvtalsvillkor för förekommande kontrakt.2020-12-22 14:16
Espd.clipsEuropean single procurement document2020-12-22 14:16