UPPHANDLINGSPOLICY

och tillhörande

RIKTLINJER

 

 

För kommunerna i Inköpssamverkan,

Västra Östergötland

 

 

 

https://www.motala.se/media/uploads/Upphandlingspolicy_med_tillhorande_riktlinjer.pdf