TitleAnbudsdag
Bemanning inom socialtjänstområdet 2020-01-30
6 dagar
Drift av daglig verksamhet enligt LSS, Dalviken och Fenix 2020-01-31
7 dagar
Drift av bostad med särskild service enligt LSS, Mårdtorpsgatan med tillhörande servicebostäder 2020-02-07
14 dagar
Välfärdstjänster - Larmmottagning och välfärdsteknik, Norrköpings och Linköpings kommun 2020-02-10
17 dagar
Drift av dagverksamhet enligt socialtjänstlagen, Hovetorpets dagverksamhet, Linköping 2020-02-15
22 dagar
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande