NamnAnbudsdag
Drift av särskilt boende enligt SoL, Vrinnevigatan 2017-09-21
I morgon
Drift av särskilt boende enligt SoL, Pimpstensgatan 2017-09-21
I morgon
Extern remiss-System för miljö, hälsa, livsmedel, tillstånd 2017-09-29
9 dagar
Projektering gata/konstbyggnader/VA 2017-10-02
12 dagar
Städtjänster MoS Drottninggatan 2017-10-02
12 dagar
Projekt- och byggledning konstbyggnader 2017-10-04
14 dagar
Färskt kött och charkvaror, Linköping 2017-10-06
16 dagar
Jubileumsgåvor medalj & Medaljong 2017-10-10
20 dagar
Jubileumsgåvor Klockor 2017-10-10
20 dagar
Rättsdatabastjänster 2017-10-12
22 dagar
Turisttåg/Tourist road train 2017-10-19
29 dagar
Eget val inom hemtjänst Linköpings kommun - LOV Anbud kan
lämnas löpande
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande