NamnAnbudsdag
Snickeri specialbokhyllor Allaktivitetshuset Agora 2018-08-09
18 dagar
Interaktiva bildskärmar 2018-08-13
22 dagar
Barn- och elevregister II 2018-08-20
29 dagar
Nätverksprodukter II 2018-08-28
37 dagar
Bostäder med särskild service Flöjtgatan 2018-08-30
39 dagar
IT-stöd för Digitala prov 2018-08-30
39 dagar
Drift av Gammelgårdens vårdbostad 2018-08-31
40 dagar
Drift av Ekero vårdbostad, Nykil sammanhållna servicehus och Nykil trygghetsboende 2018-08-31
40 dagar
IT-stöd inom individ- och familjeomsorg inkl. utförverksamhet samt samhällsbetalda resor 2018-09-03
43 dagar
Upphandling av konsultförmedlingstjänster inom digitalisering för Norrköpings kommun 2018-09-04
44 dagar
Kommunala reglerdammar och faunapassager 2018-09-06
46 dagar
Konsult, teknisk expert avancerade material inom IMA-projektet 2018-09-10
50 dagar
Eget val inom hemtjänst Linköpings kommun - LOV Anbud kan
lämnas löpande
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande