NamnAnbudsdag
Fordon 2017-08-01
11 dagar
Konsult internationella besök och projekt Norrköpings kommun 2017-08-01
11 dagar
RFI - Profilprodukter 2017-08-09
19 dagar
Tjänstecyklar, El-cyklar, service och tillbehör Norrköping 2017-08-10
20 dagar
Förmånsbilar 2017-08-11
21 dagar
Familjestödjande insatser 2017-08-15
25 dagar
Drift av vårdbostad och sammanhållet servicehus 2017-08-15
25 dagar
Drift av servicehus med servering och fritidsverksamhet 2017-08-15
25 dagar
Drift av trygghetsboende med servering och fritidsverksamhet 2017-08-15
25 dagar
Cafésortiment 2017-08-18
28 dagar
Medarbetarkommunikation 2017-08-21
31 dagar
Möbler Katedralskolan 2017-08-23
33 dagar
RFI – Trygghetsskapande teknik för äldreboende m.m. 2017-08-23
33 dagar
Drift av bostad med särskild service enligt LSS 2017-08-28
38 dagar
Service och support av telefoniplattform 2017-08-28
38 dagar
Drift av vandrarhemsplatser för personer med beroendeproblem 2017-08-31
41 dagar
Städtjänster Norra City 2017-09-15
56 dagar
Eget val inom hemtjänst Linköpings kommun - LOV Anbud kan
lämnas löpande
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande