NamnAnbudsdag
Nätverksprodukter V 2018-11-19
3 dagar
Event och scenteknik m.m. 2018-11-29
13 dagar
Besiktning el- och gatubelysning 2018-11-30
14 dagar
Städtjänster Jobb- o Kunskapstorget 2018-12-03
17 dagar
Konsult, teknisk expert avancerade material inom IMA-projektet II 2018-12-03
17 dagar
Träslöjdsmaskiner 2018-12-06
20 dagar
IT-stöd för rehabiliteringsprocessen som tjänst (SaaS) 2018-12-06
20 dagar
Hyreskontrakt skola/förskola Vikingstad 2018-12-10
24 dagar
Reparationer och förebyggande service av storköksutrustning, Norrköpings kommun 2018-12-11
25 dagar
Snittblommor och krukväxter 2018-12-11
25 dagar
Drift av bostad med särskild service enligt LSS med tillhörande daglig verksamhet Västerlösa 2018-12-12
26 dagar
Utbildning Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon II 2018-12-17
31 dagar
Eget val inom hemtjänst Linköpings kommun - LOV Anbud kan
lämnas löpande
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande