TitleAnbudsdag
Städtjänster Social- o Omsorgskontoret 2019-05-23
I morgon
Konsulttjänster utbildning och övning för krisledningsorganisationen 2019-05-24
2 dagar
Städtjänster Klockaretorpet och Skarphagen 2019-05-24
2 dagar
Boendestöd och personligt stöd för vuxna personer 2019-05-26
4 dagar
Kaffe, Linköpings kommun 2019-05-27
5 dagar
Skalad potatis, Linköpings kommun 2019-05-27
5 dagar
Städtjänster Norrköpings Hamn AB 2019-05-27
5 dagar
Personlarm som tjänst 2019-05-27
5 dagar
Styckebröd, kommunala cafér 2019-05-27
5 dagar
Teknikertjänster inom fastighetsnätverk m.m. 2019-06-05
14 dagar
IT-stöd för förskolans kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation 2019-06-06
15 dagar
Projektutbildning 2019-06-07
16 dagar
Drift av Himmelstalunds camping 2019-06-09
18 dagar
Livsmedel, Louis De Geer 2019-06-12
21 dagar
Köks- och serveringsutrustning 2019-06-13
22 dagar
Projekt- och byggledning spårväg och sidospår 2019-06-14
23 dagar
Frukt, grönt, kaffe, mejeri, Norrköpings kommun mfl 2019-06-14
23 dagar
BEST-projektering II 2019-06-17
26 dagar
Städtjänster Arenaskolan 2019-06-17
26 dagar
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande