NamnAnbudsdag
Psykologtjänster 2018-01-22
Idag
Profilprodukter 2018-01-22
Idag
MI-utbildning 2018-01-22
Idag
Leksaker, giftfri förskola 2018-01-22
Idag
Farledsservice och Isbrytning 2018-01-25
3 dagar
Distansutb. Validering barnskötare till förskollärare 2018-01-25
3 dagar
Städtjänster Hjulsbro o Kvinnebyskolan med förskolor 2018-01-30
8 dagar
Städtjänster Skäggetorp skolor och förskolor 2018-01-31
9 dagar
AV-produkter 2018-02-01
10 dagar
Stadsnära odling 2018-02-01
10 dagar
Webbaserat enkätsystem 2018-02-02
11 dagar
Vuxenutbildning - Fordons- och transportprogrammet 2018-02-02
11 dagar
Vuxenutbildning - Barn- och fritidsprogrammet 2018-02-02
11 dagar
Vuxenutbildning - Industritekniska & El- o energiprogrammet 2018-02-02
11 dagar
Vuxenutbildning - Restaurang- och livsmedelsprogrammet 2018-02-02
11 dagar
Vuxenutbildning - VVS och Fastighetsprogrammet 2018-02-02
11 dagar
Vuxenutbildning - Bygg- och anläggningsprogrammet 2018-02-02
11 dagar
Bankkort (Kontantkort) 2018-02-08
17 dagar
Färskt kött och charkvaror, samverkanskommuner 2018-02-09
18 dagar
Vuxenutbildning Grundläggande samt Gymnasial nivå 2018-02-09
18 dagar
Vuxenutb - Distans, Vård- & omsorg, allmänna gymnasiala kurs 2018-02-09
18 dagar
Flytt-, städtjänster, magasinering boendelägenheter 2018-02-09
18 dagar
Projekt- och byggledning konstbyggnader 2018-02-21
30 dagar
Landskapsarkitekter 2018-02-23
32 dagar
Städtjänster Södra Promenaden 2018-03-01
38 dagar
HVB-tjänster barn och ungdom 2018-03-14
51 dagar
Eget val inom hemtjänst Linköpings kommun - LOV Anbud kan
lämnas löpande
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande