TitleAnbudsdag
Drift av vårdbostäder enligt Socialtjänstlagen (SoL) Linköpings kommun, 5 anbudsområden 2019-08-15
25 dagar
IT-stöd för elevregistrering, administration och digital lärplattform till Kulturskolan i Linköping 2019-08-19
29 dagar
Drift av musikterapi för personer med omfattande funktionsnedsättning 2019-08-22
32 dagar
Ramavtal Boende med stöd enligt 4 kap. 1 § SoL samt § 27 LVM, individuellt boende, (nr 2) 2019-08-30
40 dagar
Ramavtal Boende med stöd enligt 4 kap. 1 § SoL samt § 27 LVM, kollektivt boende (nr 2) 2019-08-30
40 dagar
Tryckta kuvert 2019-08-30
40 dagar
Fasta och mobila operatörstjänster, Norrköpings kommun 2019-09-02
43 dagar
Enskilda placeringar bostad särskild service enligt LSS, nr 2 2019-09-05
46 dagar
Drift av bostad med särskild service enligt LSS, Sparvsångsvägen, Linköping 2019-09-05
46 dagar
Drift och skötsel av Linköpings Sporthall 2019-09-17
58 dagar
Drift och skötsel av Lambohovshallen och Berga idrottshall 2019-09-17
58 dagar
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande