NamnAnbudsdag
Städtjänster Askeby och Bankekinds skola med tillhörande förskolor 2019-01-30
8 dagar
Drift av bostad med särskild service enligt LSS med tillhörande daglig verksamhet Västerlösa II 2019-01-31
9 dagar
Mjukpapper, tvål, rengöringsmedel mm 2019-01-31
9 dagar
Drift av gruppbostad enligt LSS, Hemmansgatan 58, Linköping II 2019-01-31
9 dagar
Finansiella rådgivningstjänster 2019-02-01
10 dagar
Arbetskläder till personal inom förskola och fritidshem, Linköpings kommun 2019-02-11
20 dagar
Projektutbildning 2019-02-11
20 dagar
Vuxenutbildning Distans - Vård- och omsorgsprogrammet samt allmänna gymnasiala kurser 2019-02-11
20 dagar
Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation - Ramavtal 2019-02-14
23 dagar
Städtjänster Linghem o Himnaskolan med närliggande förskolor 2019-02-18
27 dagar
Konferensanläggningar 2019-02-21
30 dagar
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande