NamnAnbudsdag
MI-utbildning 2018-05-02
13 dagar
Drift av Garnisonens vårdbostad och Hagalunds vårdbostad 2018-05-04
15 dagar
Drift av vårdbostäder, servicehus och trygghetsboende 2018-05-04
15 dagar
Drift av vårdbostäder Linköpings kommun, 7 anbudsområden 2018-05-04
15 dagar
Projektledarutbildning Linköpings kommun 2018-05-04
15 dagar
Städtjänster Rydsområdet med skolor och förskolor 2018-05-07
18 dagar
Städtjänster Smedby 2018-05-08
19 dagar
Konsulttjänster processtöd risk- och sårbarhetsanalys 2018-05-13
24 dagar
Barn- och elevregister 2018-05-14
25 dagar
Utbildning Bygg- och anläggningsprogrammet 2018-05-14
25 dagar
Skolförbrukningsmaterial 2018-05-14
25 dagar
Städtjänster Ljura & Klingsberg 2018-05-14
25 dagar
Ramavtal cykelprodukter 2018-05-21
32 dagar
Eget val inom hemtjänst Linköpings kommun - LOV Anbud kan
lämnas löpande
Eget val inom hemtjänsten - LOV Anbud kan
lämnas löpande