Namncpv-kodPlan annons
Konsulttjänster inom kulturmiljö 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71312000: Byggnadsteknisk rådgivning
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71600000: Teknisk provning, analys och konsulttjänster
Kvartal 1 2019
BEST-projektering 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 1 2019