-110 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Konstnärlig gestaltning Klingsborgsskolan, Norrköping( UH-2019-27 ) Selection 2019-04-29 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Norrköpings Kommun
Norrevo Fastigheter AB
2019-04-02 2019-04-19 (electronic)
CPV-coding Tender binding until
92310000: Artistic and literary creation and interpretation services
92311000: Works of art
2020-04-30
Description
Upphandlingen avser det konstnärliga gestaltningsuppdraget för Klingsborgsskolan i Norrköping.
Norrevo Fastigheter AB tillsammans med Norrköpings kommun inbjuder till att lämna intresseanmälan om att delta i en arvoderad skisstävling. Efter avslutad upphandling avser Norrevo Fastigheter och Norrköpings kommun att kontraktera vinnande konstnär att utföra den konstnärliga gestaltningen.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:165095

Question

Vi är två konstnärer som har stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdom. Då undrar vi om arvode utgår från er när vi gör en workshop med elever på plats?

Answer 2019-04-23

Nej inget extra arvode utgår.

12345678
Documents

Click "download & monitor this contract" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-03-29 10:53
Avtal skissförslag.pdf-2019-03-29 10:53
Avtal slutligt uppdrag.pdf-2019-03-29 10:53
Inbjudan till intresseanmälan.pdf-2019-03-29 10:53
Riktlinje avseende gåvor och andra förmåner Norrköpings kommun.pdf-2019-03-29 10:53
Upphandlingsföreskrifter.pdf-2019-03-29 10:53