Id: NO9188-001265 Ver: A

Signatories
Norrtälje kommun

Contract

Celavi Verksamhetsutveckling AB

Kommunkansliet > Konsultstöd > Leaninspirerat arbetssätt


Valid from 2017-08-01 Option to 2020-07-31
Number KS 17-505
Valid to 2019-07-31
Order
Company information
Celavi Verksamhetsutveckling AB Corp.Id.No 556629-9458
Brovägen 5 Phone
182 76 Stocksund Fax

Terms for payment 30 dagar efter fakturans ankomst Warranty Enligt avtal
Delivery time Enligt avtal Packaging Ingår i förekommande fall
Delivery terms Fritt anvisad plats VAT Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer
Delivery agreements Enligt avtal
Document Description
Agreement overview Printing version