Avtalsdatabas

Nyheter!

-Från december 2018 gäller ett nytt avtal gälande lekmateriel/lek-och hobby. De leverantörer som finns på detta är ABA Skol, Lekolar samt Hands On Science. Avtalet hittar ni under kategorin Lek och Hobby

- Från den 23/6 gäller ett nytt avtal för leveranser av snittblommor och blomsterarrangemang. Leverantören är densamma som tidigare, nämligen Flower Fresh på Billborgsgatan. De nås på 0176-22 31 22 eller på info@flowerfresh.se. Beställningar ska INTE göras via interflora.se!

- Kommun är sedan den 29 januari 2018 avropsberättigad från SKL Kommentus Ramavtal för bemanningstjänster 2015-2, mer information om hur du avropar återfinns under kategori - bemanningstjänster och därefter inom respektive verksamhetsområde.

- Kommunen är numera avropsberättigad från SKL Kommentus Ramavtal för resebyråtjänster. Vår nya resebyrå heter Big Travel Sweden AB. För mer info om hur du bokar resor och konferenser se Insidan.

- Från och med 2018-01-01 gäller ett nytt avtal för tolkförmedling. Leverantörer är (i rangordning): 1. Semantix, 2. Digital Interpretations Scandinavia, 3. Hero Tolk. Ni finner avtalen under Övriga avtal.

- Vi har nyligen tecknat ett avtal om skolfotografering med Express-Bild AB (Kontaktperson: Sebastian Axelson). Mer information hittar ni här i avtalsdatabasen under Barn och Utbildning/Fotografering.