Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Kommunal vuxenutbildning/SFI( UH-2018-103 ) Authorization Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Norrtälje kommun 2018-04-04 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
80500000: Training services
80400000: Adult and other education services
80200000: Secondary education services
80000000: Education and training services
Description
Norrtälje kommun tillämpar, efter beslut i utbildningsnämnden, auktorisation för utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning (Komvux) inkl. kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare (SFI).

Det innebär att utbildningsanordnare som uppfyller de krav som anges i Norrtälje kommuns auktorisationsvillkor godkänns som anordnare.
Norrtälje kommun bedriver Vuxenutbildningen även i egen regi.
Utbildning och kurser i Särskild utbildning för Vuxna (Särvux) ingår ej i auktorisationen.

Auktorisation kan göras för en eller flera utbildningsområden (dock ej SFI som ska kombineras med ett annat område eller yrkeskurs)

Ansökningar sker via kommunens hemsida, se länk www.norrtalje.se/vuxauktorisation
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 292678

Question

När är sista ansökningsdag för ansökan om auktorisation som ny utbildningsanordnare hösten 2023?

Answer 2022-12-15

Nya utbildningsanordnare får starta upp följande perioder 1 januari och 1 augusti. Ansökningar inför respektive startperiod ska vara inkomna senast 4 månader innan.

 

Ansökan och Mer information finns på

Auktorisationsvillkor vuxenutbildning (norrtalje.se)

12345678
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
Auktoristationsvillkor Norrtälje kommuns Vuxenutbildning.pdf-2018-04-04 15:10
 

All documents