Avtalsdatabas

Avtal

R1Rank 1 R10Rank 10 R30Rank 30 = Rangordnat avtal (exempel)

FFörnyat FKFörnyad konkurrens = Förnyad, Förnyad konkurrensutsättning

= Avtal där du är kontaktperson

Leverantör KategoriVarugruppUndergruppTill och med
HAKOLA, DANIEL Profil, present och reklam Annonser - reklam och info 2021-08-08
Swedol AB (publ) Arbetskläder, skor, glasögon & Skyddsutrustning Arbetskläder och skyddsutrustning 2019-04-14
Option:
2019-04-14 auto
Svevia AB (publ) Väg, vatten, renhållning och park Beläggningsarbeten - Väglinjemålning
2019-04-03
Option:
2019-04-03 auto
2020-04-03
Aptum AB Bygg, anläggning, installation & underhåll Brandsläckare - Brandservice
2021-05-14
Vattenfall AB, Vattenkraft Tjänster Bredband/ADSL - Upplåtelse av kanalisation för optisk fiberkabel
2022-11-30
Fresks Försäljning AB Bygg, anläggning, installation & underhåll Byggnadsarbeten 2018-12-31
Option:
2018-12-31 auto
2019-12-31 auto
SuperOffice Sweden AB Varor och tjänster Datatjänster - CRM system
2019-07-30
dr El i Norr AB Anläggning underhåll Elarbeten 2021-09-30
Aktea Energy Aktiebolag Anläggning underhåll Entreprenad - Energideklaration
2021-08-30
Må i norr R1Rank 1FKFörnyad konkurrens Vård, vårdtjänster & omsorg Företagshälsovård 2019-09-06
Option:
2020-09-06
2021-03-06
truthFITNESS hälsofrämjande hälsoföretag NORSJÖ R1Rank 1FKFörnyad konkurrens Vård, vårdtjänster & omsorg Företagshälsovård 2019-09-06
Option:
2020-09-06
2021-03-06
ÅHLIN, JENNY R1Rank 1FKFörnyad konkurrens Vård, vårdtjänster & omsorg Företagshälsovård 2019-09-06
Option:
2020-09-06
2021-03-06
NYSTRÖM, MALIN R2Rank 2FKFörnyad konkurrens Vård, vårdtjänster & omsorg Företagshälsovård 2019-09-06
Option:
2020-09-06
2021-03-06
AB Previa Vård, vårdtjänster & omsorg Företagshälsovård 2021-05-31
Option:
2022-05-31
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tjänster Hyresavtal - lokaler 2019-04-30
Sesemic Skellefteå AB R1Rank 1 Varor och tjänster Industriförnödenheter - Kullager och transmissionsprodukter
2021-12-31
Momentum Industrial AB R2Rank 2 Varor och tjänster Industriförnödenheter - Kullager och transmissionsprodukter
2021-12-31
Atea Sverige AB IT, telefoni & kommunikation IT-system 2018-12-24
Option:
2018-12-24
Vi Kan Utveckling i Skellefteå AB Konsultstöd & tjänster Konsulttjänster 2020-10-25
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Ekonomi, kommunikation, finans och försäkring Konsulttjänster 2018-12-31
Option:
2018-12-31 auto
      
123
Visa alla avtal