Avtalsdatabas

Avtal

R1Rank 1 R10Rank 10 R30Rank 30 = Rangordnat avtal (exempel)

FFörnyat FKFörnyad konkurrens = Förnyad, Förnyad konkurrensutsättning

= Avtal där du är kontaktperson

Leverantör KategoriVarugruppUndergruppTill och med
Grolls AB Arbetskläder, skor, glasögon & Skyddsutrustning Arbetskläder och skyddsutrustning 2018-04-14
Svevia AB Väg, vatten, renhållning och park Beläggningsarbeten - Väglinjemålning
2018-04-03
Aptum AB Bygg, anläggning, installation & underhåll Brandsläckare - Brandservice
2021-05-14
Vattenfall AB, Vattenkraft Tjänster Bredband/ADSL - Upplåtelse av kanalisation för optisk fiberkabel
2022-11-30
Fresks Försäljning AB Bygg, anläggning, installation & underhåll Byggnadsarbeten 2017-12-31
dr El i Norr AB Anläggning underhåll Elarbeten 2021-09-30
Norsjö Elektriska Aktiebolag R1Rank 1 Bygg, anläggning, installation & underhåll Elarbeten - Bastuträsk samt ytterområden
2018-12-13
dr El i Norr AB R2Rank 2 Bygg, anläggning, installation & underhåll Elarbeten - Bastuträsk samt ytterområden
2018-02-02
Norsjö Elektriska Aktiebolag R1Rank 1 Bygg, anläggning, installation & underhåll Elarbeten - Tätort
2018-12-13
dr El i Norr AB R2Rank 2 Bygg, anläggning, installation & underhåll Elarbeten - Tätort
2018-12-13
CLINIQEN Företagshälsa FHV AB Personal & HR Företagshälsovård 2017-12-31
Norsjö Måleri Anläggning underhåll Golvarbeten 2018-06-30
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tjänster Hyresavtal - lokaler 2019-04-30
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Ekonomi, kommunikation, finans och försäkring Konsulttjänster 2017-12-31
Martin & Servera Aktiebolag Livsmedel, och hushållsprodukter Köksutrustning 2017-10-31
Offentlig Säkerhet i Sverige AB Bygg, anläggning, installation & underhåll Larm 2019-11-11
Offentlig Säkerhet i Sverige AB Bygg, anläggning, installation & underhåll Larm 2019-11-11
Martin & Servera Aktiebolag Livsmedel, och hushållsprodukter Livsmedel 2018-02-28
OCAY Sverige II AB Städ, pappers, plast & tvålprodukter Livsmedel & köksutrustning 2018-04-30
Läromedia Bokhandel Örebro Akt Litteratur, undervisning & undervisningsmaterial Läromedel - Läromedel
2018-08-31
      
123456
Visa alla avtal