TitleCPV-codeAnnouncement
Livsmedel av konsumentförpackningskaraktär 15000000: Food, beverages, tobacco and related products
Quarter 1 2020
Skogsvård, föryngring 77000000: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
77200000: Forestry services
77210000: Logging services
77211000: Services incidental to logging
77211200: Transport of logs within the forest
77230000: Services incidental to forestry
77231200: Forest pest control services
Quarter 4 2020
Föryngrings- och exploateringsavverkning samt virkesköp 03400000: Forestry and logging products
77000000: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
77200000: Forestry services
77210000: Logging services
77211000: Services incidental to logging
77230000: Services incidental to forestry
77231100: Forest resources management services
77231200: Forest pest control services
77231300: Forest administration services
Quarter 4 2020
Gallring 77200000: Forestry services
77210000: Logging services
77211000: Services incidental to logging
77230000: Services incidental to forestry
77231000: Forestry management services
Quarter 4 2020
Digitala skärmar med tillhörande tjänster 30231300: Display screens
Quarter 4 2020
Tvätt- och textilservice 98310000: Washing and dry-cleaning services
Quarter 4 2020
Byggnation av förskola i Oppeby 45214100: Construction work for kindergarten buildings
Quarter 4 2020
Biljettkassasystem 48000000: Software package and information systems
48480000: Sales, marketing and business intelligence software package
48481000: Sales or marketing software package
72212481: Sales or marketing software development services
Quarter 4 2020