Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende möbler och inredning, 2018/49( 2018/49 ) Restricted procedure - Setting up of a dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Upphandlingsenheten Mora, Orsa, Älvdalen
Orsa kommun
Älvdalens kommun
2020-12-24 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
39100000: Furniture
Description

Dynamiskt inköpssystem avseende förekommande inredningsarbeten och -tjänster, möbler och inredningsprodukter i övrigt. Systemet får användas av andra upphandlande myndigheter (UM) eller enheter (UE). Om ramavtal finns inom ett specifikt område ska det gälla för avrop i första hand och DIS fungera som komplement till det.

Giltighetstiden för detta DIS är 6 år fr.o.m. 2020-12-22. Giltighetstiden kan komma att ändras enligt LOU 8 kap 6 §.

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 223402

Question

Är det korrekt uppfattat att denna DIS omfattar inredningsarkitekttjänster?

Answer 2021-02-12

Ja, detta DIS innefattar inredningsarkitekttjänster.

123
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-12-22 14:13
Administrativa bestämmelser för Dynamiskt inköpssystem (DIS), 201849.docxDynamiskt inköpssystem2020-12-22 14:13
Administrativa bestämmelser för inom DIS förekommande konkurrensutsättningar, 201849.docxAnvänds vid kontraktstilldelningar2020-12-22 14:13
Avtalsvillkor för inom DIS förekommande konkurrensutsättningar, 201849.docxAvtalsvillkor för förekommande kontrakt.2020-12-22 14:13
Espd.clipsEuropean single procurement document2020-12-22 14:13